Základ

Marketing

Účetnictví

Výroba

 

Proč zvolit hostované řešení?

Hotový produkt

Hostované řešení dodávané jako komplexní služba (SAAS), nemusíte se zatěžovat starostí s jejím provozem

Technická podpora

Na hostované řešení se vždy vztahuje technciká podpora

Bezpečnost

Vždy obdržíte poslední verzi systému a nemusíe se starat o jeho aktualizaci, nebo zabezpečení

Hostované řešení

Vianet na našich serverech, bez starostí o provoz systému

Jádro ViaNet

Základní modul nutný pro provoz systému. V objednávce je započten vždy jen jednou a to automaticky.

Nabídky

Správa, tvorba a tisk nabídek do formátu PDF. Umožňuje rovněž jejich odesílání ze systému přímo na email zákazníka.

Smlouvy

Tvorba a tisk smluv. Umožňuje předdefinovat připravené typy kontraktů pro každého zákazníka.

Objednávky

Evidence přijatých objednávek v návaznosti na položky a zákazníky.

Faktury a Platby

Evidence přijatých a vydaných faktur s vazbou na jejich úhrady. Umožňuje zaznamenávání skenů, nebo fotografií dokumentů jako příloh.

Projekty a Zakázky

Databáze zakázek tříděná na jednotlivé projekty. Vhodné pro výrobní firmy, nebo dodavatele služeb.

Skladové pohyby léčiva / lékárny

Databáze produktů na skladě v souvislosti s jejich pohyby, prodeji a výrobou. Vhodné pro lékárny s prodejem a výrobou produktů, vetelinární kliniky, nemocnice.

Paušály

Záznam a evidence paušálních plateb. Vhodné pro evidenci splátkových prodejů, nebo služeb dodávaných v rámci periodické fakturace, jako je pojištění, telefonní tarify, nebo webhosting.

Tickety

Systém pro evidenci ticketů. Vhodné pro evidenci reklamací, odbavování zákazníků nebo hlášení a evidenci poruch služeb.

Všechny ceny jsou bez DPH.